Privacyverklaring website Shot4Media

Bij Shot4Media nemen we de privacy van onze gebruikers serieus. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen, en welke keuzes u heeft met betrekking tot deze gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze website, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult. Dit kan onder meer uw naam, e-mailadres en telefoonnummer omvatten.

We verzamelen ook automatisch bepaalde gegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem en de tijd en datum waarop u onze website bezoekt.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om u de diensten te kunnen leveren waar u om gevraagd heeft, bijvoorbeeld om te reageren op uw berichten via ons contactformulier.

We gebruiken de automatisch verzamelde gegevens om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld om te zien welke pagina’s het meest bezocht worden en hoe lang mensen op onze website blijven.

Hoe delen we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of delen met derden, behalve zoals hieronder beschreven:

We kunnen uw gegevens delen met onze dienstverleners die ons helpen bij het beheren van onze website en diensten, bijvoorbeeld onze webhostingprovider.

We kunnen uw gegevens delen als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld als we een dagvaarding ontvangen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt. Dit betekent dat we uw gegevens zullen verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of verwijdering.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op als u van een van deze rechten gebruik wilt maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen via onze website of per e-mail.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via: info@shot4media.nl of bel ons via: +31(0)642839703

Ga naar de inhoud